Новини

Въздухът в Пирдоп не е замърсен, проверките продължават

Няма превишение на показателите на качеството на атмосферния въздух в Пирдоп, показват данните от постоянните мониторингови пунктова за качеството на атмосферния въздух. Мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда е позиционирана в града от 24  юни и замерванията не са показали превишаване на нормите. Според последните замервания от 23 ч. на 25 юни, няма превишаване на пределно допустимите концентрации на контролираните атмосферни замърсители.  Станцията ще остане в Пирдоп и през почивните дни. Работата на екипите продължава. В момента директорът на РИОСВ-София инж. Ирена Петкова и експерти са на място за установяване на произхода на миризмите. В проверката са се включили и представители на Регионалната здравна инспекция. След приключване на измерването и получаване на резултати, те ще бъдат анализирани и публикувани от МОСВ и РИОСВ-София.