Новини

УАСГ с две магистърски програми по европейски проект

11694392_10203644864755825_971612688_n Резултатите по проект "Актуализиране на съществуваща учебна програма по архитектура и създаване на нова магистърска програма по архитектура на английски език" бяха представени от доц. Милена Металкова-Маркова и доц. Георгий Станишев в УАСГ. Проектът е финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г." Доц. Металкова обясни, че са били разработени две нови магистърски програми на английски език - "Архитектурна теория и критика" и "Съвременни архитектурни технологии". И двете стартираха успешно през октомври 2014 г. Първата с 11 магистри, а втората - с шест. "Направихме серия дисциплини очертаващи онова, което наричаме архитектурна теория и критика", посочи доц. Станишев.