Новини

Предстоящи събития в страната за 30 юни

*** София. От 11.00 до 13.00 часа в хотел „Маринела” министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще участва в бизнес форум на тема „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ". *** София. От 11.00 часа в сградата на Националния статистически институт ще се проведе заключителна конференция по проект „Модернизиране на организацията и функционирането на НСИ”. *** София. От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе дискусия на тема „Хроничният вирусен хепатит “С” вече се лекува". *** Бургас. От 09.00 часа в зала „Петя Дубарова“ на Културен център “Морско казино” ще се проведе информационен ден, организиран от Община Бургас и Министерство на културата. Събитието е насочено към всички юридически лица с дейност в областта на културата. Екип от Министерство на културата ще представи две от програмите на ЕС, по които ще може да се кандидатства, а именно „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“ 2014 – 2020. *** Бургас. Хедлайнер на „джулайската" сцена ще бъде приятелят на Бургас – Джеф Скот Сото. Последното юнско парти отново ще се състои на Централен плаж, на ивицата под КЦ „Морско казино".Началото на концерта е обявено за 19.00 часа. *** Варна. От 11.00 часа в Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ ще се състои последната за тази учебна година церемония по награждаване в кампанията „Любим учител“. *** Велико Търново. От 10.30 до 12.30 часа в Заседателна зала на хотел „Панорама“, по инициатива на Иван К. Иванов, заместник -председател на Народното събрание, ще се проведе работен форум на тема „Проблемите на сигурността на гражданите, имуществото и реколтата в малките населени места“. *** Велико Търново. От 19.00 часа ще бъде представено 50–то юбилейно представление „Декамерон“– МДТ „Константин Кисимов“. *** Добрич. От 09.00 часа в Голяма заседателна зала ще се проведе заседание на Общинския съвет на Добрич. *** Добрич. От 14.00 часа в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе“ ще се проведе неформално обучение по човешки права. Събитието е организирано по проект BG06-102 “Младежки център Добрич – Вашето утре”, финансиран по Програма “Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. В рамките на обучението, младежи от 15 до 29 години ще бъдат запознати с опасностите и видовете зависимости в резултат на употребата на наркотични вещества. *** Казанлък. Изложба със заглавие Habitus ще бъде открита от 17.30 часа в новия Музей нафотографията и съвременните визуални изкуства в Казанлък, намиращ се на ул. „Чудомир“. *** Кюстендил. От 10.30 часа Окръжен съд ще заседава по дело за престъпление по служба срещу бившия кмет на община Дупница Атанас Янев. *** Несебър. От 11.00 часа на площадката на обекта, в близост до Пречиствателна станция Равда ще се състои официална церемония за успешното приключване на проект Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ – Равда, част от проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. *** Плевен. От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА – Плевен ще се състои пресконференция на тема „С какво помня великата Гена Димитрова”, разказ от доц. Свобода Гюрова, историк и нейна близка приятелка. *** Свищов. От 10.00 часа в Детския отдел на библиотеката ще се проведе четене на митове и легенди „Богове и герои от българската митология". *** Сливен. От 11.30 часа в Художествена галерия „Димитър Добрович" ще се проведе награждаване на спечелилите деца в Конкурса за детска рисунка „Готови за училище". *** Смолян. От 13.00 часа в зала 247 на Общинска администрация, Община Смолян съвместно с областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ - гр.Смолян организира информационна среща с експерти и представители на Фонда, като основната цел на срещата е да бъде представена подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от мярка 6 „ Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., която предстои да бъде отворена за прием на проекти от 29 юни 2015г. *** Шумен. От 10.00 часа зала 203, в община Шумен ще се проведе брифинг на тема: „Воден цикъл на Шумен - етап 2" - напредък. Участват представители на надзорните фирми Илияна Бонева и Атанас Цветков.