Новини

Прокуратурата разпореди проверка за застрояването по плажовете

Върховна административна прокуратура разпореди проверка за застрояването по плажната ивица. Законът за устройството на Черноморското крайбрежие предвижда изрично, че не по - малко от 50 на сто от площта на всеки плаж трябва да бъде предназначена за свободно ползване. С цел осигуряване именно на това право на гражданите, при почивката им на българското Черноморие през летния сезон, Върховна административна прокуратура разпоредила проверката. ВАП възложи на Министъра на регионалното развитие и благоустройството извършването на проверка, тъй като МРРБ е компетентният държавен орган, оторизиран да осъществява контрол и мониторинг. От ВАП заявяват, че са започнали проверката, тъй като със започването на сезона за лятна почивка в средствата за масова информация бяха излъчени репортажи и публикувани множество материали за нарушения при използването на плажната ивица на Черноморското крайбрежие. Изнесени бяха случаи, в които концесионери заемат цялата площ на морските плажове и така те се превръщат изцяло в платени. Събират се такси и за зоните от плажа, които са предназначени за свободно /безплатно/ ползване, като на тях без основание се разполагат различни съоръжения. Целта на проверката е спазването на разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ и в хода й следва да се установят следните обстоятелства: Спазват ли се изискванията на закона относно размера на площите за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите на морските плажове /не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ/, както и на дължината на бреговата линия пред площите за свободно разполагане на плажни принадлежности. Налице е законово изискване за осигуряване на равностоен достъп до морето на зоните за свободно разполагане със зоните за разполагане на плажни принадлежности от концесионера или наемателя. Спазват ли се техническите параметри на морските плажове в изпълнение на изискванията на ЗУЧК относно размера на площите на преместваемите обекти и съоръжения. Указано е при констатиране на нарушения, МРРБ да предприеме действия за реализиране на административнонаказателната отговорност на нарушителите. В срок до 20 юли 2015 г. МРРБ следва да предостави на прокуратурата обобщен доклад с констатациите от проверката.