Новини

Фонд „Земеделие“ изплати 14 милиона лева по Схемата за преразпределително плащане

фонд Земеделие Днес Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 14 млн. лева по Схемата за преразпределително плащане. Средствата са доплащане след отразяване на възраженията по временния слой „Площи, подходящи за подпомагане“ и след разрешаване на спорните случаи на площи, заявени от повече от един кандидат. Окончателната ставка по схемата е 132.9 лв/ха. Схемата за преразпределително плащанe е нов инструмент за подпомагане на земеделските стопани. При нея се полагат допълнителни средства за първите 30 хектара от стопанството на всеки кандидат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Заедно с вече оторизираните авансово през април 90 млн. лева по Схемата за преразпределително плащане общият размер на субсидията достигна 104 млн. лева.