Новини

Заместник-министър Деница Николова ще участва в кръгла маса на тема „Европейски политики за устойчива мобилност“ в Брюксел

Деница Николова Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще участва в кръгла маса на тема „Европейски политики за устойчива мобилност – Sine qua non“, която ще се проведе на 1 юли в Брюксел, Белгия. Събитието е част от дейностите по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Основната цел на кръглата маса е да обедини представители на различни институции и организации, за да бъдат дискутирани европейските политики, свързани с градско развитие и градска мобилност.