Новини

Три нови обекта работят за чиста околна среда, бяха открити пречиствателни станции в Панагюрище и Мездра и дълбоководно заустване в Несебър

vasileva василеваНа 30 юни бяха открити пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) в Панагюрище и Мездра и дълбоководно заустване на пречиствателната станция в Несебър. И трите обекта са финансирани по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ и чрез тях се постига екологосъобразно пречистване и заустване на битови и промишлени отпадъчни води. Пречиствателната станция в Панагюрище е изградена по „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора“, който осигурява пълен инвестиционен процес: проектиране, изграждане и оборудване на ПСОВ, довеждаща инфраструктура и колектор, реконструкция на съществуващи и полагане на нови водопроводна и канализационна мрежи. Остарелите етернитови, поцинковани и бетонни тръби са подменени, а модерната пречиствателна станция  подобрява качеството на водите, изпускани в приемника – река Панагюрска Луда Яна. Стойността на ПСОВ е 13,4 млн. лв., а целият проект е 57,07 млн. лв. Към новата ПСОВ са присъединени 18 229 граждани.   Близо 11 000 са жителите на Мездра, които ще ползват построената пречиствателна станция. Освен нея, по проекта, финансиран по ОПОС, е доизградена и канализационна мрежа за кв. „Лещака“ и района около корекцията на  река Боденска бара. Така се постига 100% свързаност на населението, включено към канализационната мрежа, което означава и 100 на сто пречистеност на водите, постъпващи в р. Искър и оттам в дунавския воден басейн. Новоизградената ПСОВ осигурява механично и биологично пречистване на битовите и промишлени отпадъчни води. Проектът допринася за подобряване на възможностите за туризъм в забележителното Искърско дефиле, посещавано от туристи дори и за няколко часа, за да видят известните природни забележителности „Ритлите“, „Новата пещера“, „Червеница“, „Чуклите“, „Самуилица“ , „Говедарника“. Общата стойност на инвестицията е 20, 3 млн.лв. 2, 5 км е дължината на дълбоководното заустване на отпадъчни води край Равда, изградено по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“.Общият размер на инвестицията е 95,8 млн. лв., от които 92,9 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“. За опазването на околната среда по българското Черноморие са финансирани общо 50 проекта на обща инвестиционна стойност 713 млн. лв.