Новини

От началото на 2015 г. от ДНСК са премахнати над 400 незаконни строежа

От началото на 2015 год. от органите на ДНСК са премахнати над 400 незаконни строежа, от които в ромски махали са 38 строежа. През юни от органите на ДНСК са премахнати приблизително 60 незаконни строежи, от които в ромски махали са 12. През юли предстои да бъдат премахнати още приблизително 60 строежа от които в ромски махали са около 30 строежа включително и 20 в кв. „Кремиковци“ в с.Гърмен. ДНСК провери 86 общински и районни администрации Предстоящите за премахване незаконни строежи в ромски махали, освен тези в с.Гърмен, са в гр.Перник, община Криводол, в гр.Пазарджик, в гр.Самоков, в гр.София и др. Изпълнението на влезли в сила заповеди за премахване от органите на ДНСК в ромски махали се извършва постоянно и в нормално съотношение с останалите незаконни строежи в цялата страна. Премахването на незаконните строежи в с.Гърмен не е извънредно и необичайно, а е част от текущата работа на ДНСК. Освен тези около 10% незаконни строежа в ромски махали се премахват и много други незаконни строежи в чашките на язовирите, по Черноморското крайбрежие, в курортните комплекси, както и в централните зони на градовете. От началото на годината са премахнати  8 незаконни строежи в чашката на яз.„Искър“. В момента се премахват 5 строежа в чашката на яз.“Ивайловград“, премахнати са 6 незаконни строежи на яз.“Кърджали“, 4 незаконни строежи в чашката на яз.„Студен кладенец“, премахнати са и последните 2 от общо около 20 незаконни строежа в къмпинг „Добруджа“ в община Шабла. Премахнати са 4 незаконни строежа и в „Ченгене скеле“ край Бургас. В следващите месеци са предвидени за премахване незаконни строежи в чашката на яз.“Искър“, незаконни строежи във ваканционно селище „Русалка“ в община Каварна, както и предстои изпълнение на последните от общо над 400 заповеди за премахване на кабелни мрежи в цялата страна. Предстои изпълнение и на влезли в сила заповеди за премахване на базови станции на мобилни оператори.