Новини

ВАС отмени увеличението на таксите за обжалване на търгове

Върховният административен съд (ВАС) отмени като незаконно увеличението на таксите за обжалване на обществените поръчки. На 15 юли 2014 г. правителството на Пламен Орешарски гласува нова тарифа за атакуване на търговете пред Комисията за защита на конкуренцията и ВАС. Цените бяха въведени със задна дата – от 1 юли, за откритите към тази дата процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП). ВАС установи, че има нарушения при процедурата по приемането на тарифата, но и в големия размер на таксите. Преди 1 юли м.г., ако поръчката бе под прага, над който обявлението за нея се публикува в Официалния вестник на Европейския съюз, обжалването й пред КЗК бе за 850 лв., а ако е над – за 1700 лв. С тарифата от 15 юли 2014 г. таксата стана пропорционална – 2% от прогнозната стойност на поръчката, но не по-малко от 850 лв. и не повече от 15 хил. лв. В решението си ВАС обявява, първо, че при приемането на тарифата е нарушено изискването на Закона за нормативните актове срокът за становища и предложения по проекта да е най-малко 14 дни. Съдът е установил, че този за новите такси е стоял на сайта на Министерството на правосъдието от 24 юни до 7 юли 2014 г., т.е. 13 дни. „При издаването на подзаконовия нормативен акт са допуснати и противоречия с материалноправни разпоредби“, се казва в решението. Първата е при определянето на основата за изчисляване – прогнозната стойност на обществената поръчка. Върховните съдии заявяват още, че това противоречи и на чл. 60, ал. 1 и чл. 120, ал. 2 от Конституцията, тъй като при определяне на одобрените с нея такси е нарушен принципът за съответствието им с направените разходи за осъществяване на дейността, за която се събират. В него се критикува и фактът, че на новата по-висока тарифа е дадена обратна сила, защото тя не отговаря на хипотезите, в които Законът за нормативните актове по изключение допуска ретроактивност. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред ВАС.