Новини

Петкова: Специалният фонд е първа стъпка към либерализацията на пазара

Създаването на специален фонд, който да балансира цените в енергетиката и в който вноски ще правят всички производители на ток, представлява първа стъпка към либерализацията на пазара. Така енергийният министър Теменужка Петкова отговори пред БНР на появилите се опасения, че събирането на средства в него ще ощети държавната енергетика. Фондът беше една от законодателните промени, за които преди дни се споразумяха държавата, бизнесът и синдикатите. Според плана, промените трябва да бъдат факт до 24-и юли. Правителството работи в тази посока. Тези мерки, които предлагаме, ние сме ги обсъждали дълго време. Не бих казала, че това е резултат, който ние сме постигнали от една - две срещи или че това е резултат, постигнат от някакъв натиск . Това са целенасочените стъпки на правителството, тава е нашата идея за реформи в този сектор. Смятам, че създаването на този фонд и въвеждането на задължението „вноски" в този фонд, да бъдат правени от всички производители на електрическа енергия, поставя всички пред равни условия. Това е първото и задължително условие на либерализация на пазара. Очакваме много бързо да бъдат направени промените.

Cross.bg