Новини

Министър Калфин призова бизнеса да се фокусира върху потенциала на демотивираните младежи до 29 години

Проблемът с българската безработица не е количествен, а качествен, категоричен е министърът

калфин 50 „Нивата на безработицата у нас не са много високи – тя е около 10%. Същественият проблем с безработицата обаче е, че тя е структурна – най-голям е проблемът с младежите до 29 години, с хората над 55 години и с трайно безработните. За всички тези групи Министерството на труда и социалната политика разработва отделни целеви мерки, така че да преодолеем негативната тенденция в най-кратки срокове. Каквито и идеи да развиваме, обаче, те не биха били ефективни без участието на бизнеса“. Това заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, по време на Извънредното заседание на група „Работодатели“ към Европейския икономически и социален комитет, организирана съвместно с Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), което се провежда днес във Варна. „Сред ключовите предизвикателства, пред които сме изправени в България, е огромният брой демотивирани млади хора, които нито учат, нито работят. Техният брой надвишава 160 000. Това е огромен потенциал, както за българския бизнес, така и за българската икономика, затова от всички нас – от държавата и от бизнеса, зависи да покажем на тези хора смисъла от това да се работи и перспективите, които имат, за да превърнем техния потенциал в актив“, категоричен беше още министър Калфин. Пред делегатите той представи и промените в Кодекса на труда, приети от Народното събрание миналата седмица, чрез които широк кръг от работодатели ще бъдат насърчавани да разкриват работни места в различни сектори на икономиката, в т.ч. селското стопанство. Той подчерта още, че и по пилотните проекти на дуално обучение, се предвижда финансово подпомагане на работодатели за разкриване на нови работни места и провеждане на целенасочени професионални обучения за подготовка на квалифицирани кадри за нуждите на бизнеса. „Българското правителство подкрепя предприемачеството и се стреми да опрости административната уредба и да намали регулаторната тежест“, отбеляза министър Калфин. Той напомни, че за настоящия финансов период 2014-2020 г.  България разполага с малко над 1 млрд. евро европейско финансиране и национално съфинансиране за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. „Към пазара на труда са насочени 60% от средствата по програмата“, напомни още той. В изказването си вицепремиерът подчерта, че успешната съвместна работа на държавните институции, реалния сектор и социалните партньори продължава в посока повишаване гъвкавостта и сигурността на пазара на труда.