Новини

Здравното министерство отпуска 200 000 лв. за ремонт на „Св. Анна”

varna obshtina „Поех ангажимент от името на министерството за нова апаратура. На болницата ще бъдат отпуснати 200 000 лева за започване на архитектурни планове, остойностяване на строителството, за ремонта на спешното приемно отделение на "Св. Анна" обяви здравният министър Петър Москов при посещението си във Варна. „Финансовото положение на болницата е тежко. Това, което трябва да се промени е спешното отделение - то е ангажимент на Мнистерството на здравеопазването. Надявам се, че решенията на Надзорния съвет на НЗОК ще бъдат ясно ориентирани към това наистина големите структуроопределящи, областни, университетски болници да получат допълнително финансиране, за каквото има реално пари в бюджета на касата. А иначе това, което ще прави министерството, е да повишава субсидията, да повишава парите за болници като "Св. Анна". Това е и целта на формирането на спешния пакет – ясният ангажимент на държавата ", подчерта Москов.