Новини

Ще се проведе първото заседание на Националния съвет по антикорупционни политики

Утре, в 11,30 ч. ще се проведе първото заседание на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет. Дневният ред включва обсъждане на плана за действие по Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015-2020 г. и разглеждане на препоръките за България на ГРЕКО (Групата на държавите срещу корупцията на Съвета на Европа). Ще бъдат обсъдени и поправки в Закона за администрацията във връзка с повишаване на независимостта и ефективността на инспекторите. Националният съвет е междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение разработването и изпълнението на антикорупционните политики. Негови председател и заместник-председател са вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева и министърът на правосъдието Христо Иванов. На заседанието утре са поканени омбудсманът Константин Пенчев и председателите на парламентарните комисии по вътрешна сигурност Атанас Атанасов и за борба с корупцията и конфликт на интереси Валентин Николов.