Новини

Полагат асфалт в участъка от ул.“Алфред Нобел“ до бул. „ Г. М . Димитров“

Днес, 07.07.2015 г. екипите на изпълнителя на рехабилитацията на бул.“Цариградско шосе“ извършват следните видове работи в участъците: От ул.“Алфред Нобел“  до бул. „ Г. М . Димитров“- по северното платно се доставя и полага на неплътен асфалтобетон. Транспортен тунел,  посока Семинарията по бул. „Цариградско шосе“ при бул. “Еминеску“ - продължава санирането на съоръжението с почистване на  платното, асфалтиране на тротоари, повдигане на ревизионните шахти и монтаж на еталбонд. Работи се и по надлеза над тунела, като се извършва кофраж и бетониране на тротоарни конзоли. От мост над  бул.”Копенхаген”  до река Искър –  Южно платно се извършва монтаж на бордюри и фрезоване. Пътен участък от моста над река Искър до Околовръстен път – работи се по северното платно по демонтаж и монтаж на нови тротоари, почистване на дъждоприемни шахти, оформяне на разделителна ивица и локален ремонт. Графикът на строителните дейности е разработен при благоприятни атмосферни условия, които да позволяват изпълнението на тези видове работи.Целият обект рехабилитация на бул. „Цариградско шосе” в следните участъци (подобекти):Подобект 1: „Рехабилитация на бул. „Цариградско шосе”от бул. „П. Яворов” до надлеза над бул. ”Г. М. Димитров”, включително надлез над бул. „Михай Еминеску” (бул. „Пейо Яворов”) и локално платно южно от булеварда в участъка от надлеза над бул. „Г. М. Димитров” до бул. ”Ал. Малинов”, Подобект 2: Рехабилитация на бул. ”Цариградско шосе” от надлеза над бул. ”Ал. Малинов” до Околовръстен път София, без надлез над бул. ”Копенхаген”.