Новини

Казахстан търси български експерти

В Казахстан липсват експерти на средно ниво и бизнесът търси българи за обучението на местните хора. Това стана ясно по време на среща на Мариета Захариева, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) с Андрияна Петкова, председател на Българо-казахстанската търговска камара. Търсят се специалисти, които да са руско говорящи. Те могат да бъдат от областите на възобновяемите енергийни източници и по-специално за изграждането на фотоволтаици, в туризма и в ИТ сектора, каза Андрияна Петкова. Тя обясни, че в Казахстан в момента се изграждат огромни технологични паркове, които стоят празни. Български компании могат да се включат и да работят в тях. Предстои на 21 юли 2015 г. да се подпише меморандум за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българо-казахстанската търговска камара за подпомагане на експорта на българския бизнес към Казахстан. Отделно се преговаря световният конгрес за дигитални технологии Webit, който е български продукт, да започне да има свое издание и в казахстанската страна, обясни Петкова. Събитието се планира да се проведе през май 2016 г.