Новини

5 са кандидатите за проектиране и изграждане на 5 подпорни стени по път ІІІ-609 Трявна – Дряново

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство на 5 подпорни стени по републикански път ІІІ-609 Трявна - Дряново. Те са при км 48+173, при км 48+257, при км 49+285, при км 49+713 и при км 51+990, в област Габрово. Отворените оферти са на: ·        „Пътстрой-Габрово” АД; ·        ДЗЗД „ДИМАС-ЛИМК”, в което участват: „Димас” АД и „Лимк” ООД; ·        „Инфраструктурна компания” АД; ·        „Трейс Груп Холд” АД; ·        „Хидроинжект” ЕООД. Пътните участъци пропаднаха от интензивните валежи през юни м. г. и преовлажняване на почвата. Индикативната стойност на поръчката е 473 317 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 150 дни. Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.