Новини

Община Велико Търново получава правото да управлява „Трапезица”

Правителството предостави за срок от 10 години на община Велико Търново управлението на архитектурно-музейния резерват „Трапезица“. Решението ще позволи на местната власт да извършва дейности, свързани с опазването и популяризирането на историческата ценност, да организира научни, културни, образователни и туристически дейности под контрола на Регионалния исторически музей във Велико Търново. Това ще може да става с реализирането на проекти с европейско финансиране. Наскоро дарение за 1,2 млн. евро беше направено и от Фондацията за историческо и културно наследство„Гайдар Алиев”. Със същата цел в управление на областния управител на Плевен беше предоставен имот в землището на с. Гиген, който е част от археологическия резерват „Античен град Улпия – Ескус“. Теренът е с площ от 210 488 кв. м и ще бъде стопанисван за срок от 10 години. Основната задача на плевенската областна администрация ще включва консервация, реставрация, експониране и социализация на резервата. Местната власт в община Медковец получава собствеността върху терен от 14 дка с построената в него сграда – бивша ветеринарна лечебница. След основен ремонт сградата ще се използва за обществена трапезария, а на прилежащия терен ще се отглеждат плодове и зеленчуци, което ще поевтини храната в домашния социален патронаж. С друго решение от публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имот с отпаднала необходимост за Изпълнителната агенция „Борба с градушките”. Теренът от 8,7 дка се намира в землището на пловдивското село Стряма. Решението ще позволи предприемане на разпоредителни действия с цел по-ефективна експлоатация на имота.