Новини

МОСВ и Френското посолство организират семинар

Василева/VasilevaМОСВ и Посолството на Франция в България организират днес семинар  „Устойчиво управление на общинските отпадъци: добри практики от България и Франция“, който ще открият министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и посланикът на Франция у нас Ксавие Лапер дьо Кабан. Форумът ще се проведе от 9 ч. в сградата на Френския институт в столицата. Поставените от ЕС цели в управлението на отпадъците са високи и тяхното постигане е предизвикателство. Затова е необходимо взаимодействието на различни заинтересовани страни на национално ниво, както и сътрудничество между държавите членки. Целта на семинара е да разшири  българо-френското сътрудничество в областта на околната среда и да се покажат усилията на двете страни за по-добро управление и оползотворяване на отпадъците за целите на устойчивия растеж, да се споделят опита и добрите практики. Семинарът се провежда в контекста на подготовката на 21-ата Сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, на който Франция ще бъде домакин от 30 ноември до 11 декември 2015 г.