Новини

Капаните в новия Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Фермери, които не притежават животни, няма да получават пасища от държавния и общинския поземлен фонд. Такива промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобри преди дни Министерският съвет. Животновъдите отдавна настояват за това, експертите обаче предупреждават, че промените крият рискове от правен хаос. За рисковете, които трябва да анализират народните представители, преди да одобрят проектопромените, говори в предаването "Преди всички" по БНР Светлана Боянова, председател на УС на Института за агростратегии и иновации. Тя подчерта, че рискуваме да бъдем санкционирани от Брюксел заради неспазени европейски правила. Те се отнасят до съотношението между общата заявена площ и затревените площи: Смятам, че в това становище, което предложихме на вниманието на всички, много детайлно са описани нашите опасения. Опасявам се, че може да се стигне до едно фиктивно снабдяване с животни само за да продължава човек да ползва тези пасища. Ако е извършено административно нарушение, ако се стигне до някакви граждански спорове, ако има данни за наличие на престъпление… Това трябва да се изследва всеки случай по случай, а не да се правят промени на закона рязко. Липсва обосновка, кой точно проблем борим ние. Съществува един риск, ако предположим, че се приеме законът, прекратяват се договорите, защото човекът не се е снабдил с животните, няма в района въобще животновъдство, следователно тази земя, по новия ред, би трябвало да се даде отново на търг, само че договорът тогава се сключва за една година. Кой ще има интерес за една година да наема такъв имот?