Новини

Приеха поправките срещу изборния туризъм окончателно

Депутатите приеха окончателно на второ четене законови поправки срещу изборния туризъм. Целта на приетите промени в Закона за гражданската регистрация е да пресекат възможността за масово преселение на граждани към малки общини и регистрация на десетки граждани на един и същ адрес с цел участие в предстоящите местни избори. Ограничава се броят на лицата, които могат да се регистрират на един адрес. Той няма да може да надвишава двукратно броят на тези, които обичайно живеят в жилището.Законът разрешава трикратно надвишаване само ако става дума за близки и роднини. При нарушаване на изискването, кметовете могат да отказват регистрация, както и да заличат вече направените такива. Общински комисии ще проверяват регистрациите за промяна на адрес за периода от 1 юли 2014 до 30 април 2015 година. От БСП подкрепиха идеята, но предложиха срокът на проверката да се намали с няколко месеца и да обхване периода до 30 април тази година. „Очакването на гражданите е всички тези хора, които са регистрирани в плевни, на празни терени, в полуразрушени сгради, по 30 души в една стая, всички тези регистрации да бъдат анулирани по силата на промените, които приемаме днес. Нека да го направим така, че да бъде работещо“, заяви Мая Манолова. След извършването на проверката в тридневен срок общината издава заповед за заличаване на регистрации, за които са установени нарушения. Включен бе и текст, според който лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му да подмени личните си документи. От ГЕРБ защитиха едногодишния срок с казус от практиката. „Не всички регистрации, които са направени с цел промяна на бройката на гласуващите в дадено населено място, са направени в периода след първи януари. Има места, където по 70-80 човека са регистрирани в периода втората половина на 2014 година. Предлагаме те да бъдат проверени“, заяви Пятя Авраммова. Не се допуска регистриране на настоящ или постоянен адрес в хотел, мотел или друго място за подслон за повече от 4 месеца, като целта е да се ограничи "изборният туризъм". Според авторите на това предложение от Реформаторския блок изборният туризъм вече се е разпрострял в курортите. В окончателните промени ще се регламентира начинът за дерегистрация на незаконно регистрирани на един адрес. От ДПС се обявиха против. Рамадан Аталай заяви, че текстът е дискриминационен, като ще се увеличи броят на лицата, които ще попаднат в забранителните списъци: „Не може ние в рамките, когато вече имаме четири месеца до избори, да заличаваме хора и с постоянен адрес, и с настоящ адрес без да им уточним къде и по какъв начин те ще гласуват“, заяви той. Българите в чужбина пък трябва да уведомяват общината по постоянен адрес за настоящия си адрес извън страната при промяната му. Според Мая Манолова подобна мярка ще реши проблема с т.нар. "мъртви души" в избирателните списъци.