Новини

ЕК води 66 дела срещу България за неспазване на закони на ЕС

Европейската комисия води 66 дела срещу България за неспазване на законодателството на Европейския съюз.
Това се посочва в годишния доклад за начина, по който се следи прилагането на правото на ЕС през 2014 година, представен от комисията днес. Общо 50 дела, заведени срещу България, са за "нарушения за неправилно въвеждане и/или неправилно прилагане на правото на ЕС", а 16 са за "нарушения за ненавременно въвеждане" на общностното законодателство.  Комисията отчита, че през 2012 г. срещу нашата страна е имало пик от жалби, но тази тенденция е била преодоляна с въвеждането на новата "пилотна" процедура за решаване на спорните въпроси. В последните пет години броят на висящите проверки срещу България не бележи значителни промени. През миналата година са били открити значителен брой процедури за закъснение при въвеждането в българското законодателство на европейските директиви. През 2011 г. срещу нашата страна е имало 97 жалби, а от 2012 г. жалбите са по 133, показва статистиката. Най-често миналата година жалбите са в областта на правосъдието (29) и вътрешния пазар (29), в областта на земеделието са били 15, а "други" са 60, показва докладът. По "пилотната" (предварителна) процедура миналата година са започнали осем проверки в областта на вътрешния пазар, седем са били в полето на енергетиката, шест са били по въпроси на околната среда, а 23 са били "други". По обичайната процедура най-много наказателни процедури са започнали срещу България в областта на околната среда (19), като за превозите са били девет, за вътрешния пазар осем, а 16 са били "други". Миналата година ЕК е открила 52 нови наказателни процедури срещу България. Сред откроените са тези за работното време в МВР, за пречки в производството на цигарени изделия, за неспазване на стандартите за качеството на въздуха, нарушения в областта на банковите гаранции, неправилно прилагане на изискванията за разделяне на въздушното пространство. Сред другите случаи са посочени продължаващата липса на свързаност със системата на ЕС за шофьорските книжки и неприлагането изцяло на директивата за трансграничното здравеопазване. Две от наказателните процедури са предадени на Съда на ЕС - за продължаващото използване на нерегламентирани сметища и за липса на защита на местообитания и видове под закрила. Миналата година са били заведени рекорден брой наказателни процедури срещу България за закъсняло въвеждане на европейското законодателство - 41 случая. В последните пет години най-малко наказателни процедури по този повод срещу нашата страна са били заведени през 2012 и 2013 г. - по 13, показват данните. За миналата година най-често срещу България са били открити процедури за закъснение в приложението на законодателството в областта на околната среда (18 случая), транспорта и здравеопазването (по шест). Статистиката сочи, че най-много дела се водят срещу Гърция (89), а най-малко - срещу Хърватия (10).  Комисията започва производство за нарушение, ако съответна държава от ЕС не представи решение на предполагаемо нарушение на общностното право. Комисията образува такова производство, когато държава не уведоми за мерките за въвеждане на директива в националното законодателство в рамките на приетия краен срок. Комисията може да образува производство и за нарушение въз основа на собствено разследване или жалба от отделни граждани или предприятия, когато националното законодателство не е в съответствие с изискванията на законодателството на ЕС. Повод за производството може да бъде и обстоятелството, че правото на ЕС не се прилага правилно или изобщо не се прилага от националните органи. През последните пет години броят на официалните производства за нарушение е намалял. Както и през 2013 г. околната среда, превозите и вътрешният пазар и услугите остават областите на политика, в които през 2014 г. са били образувани най-много производства за нарушение. Гражданите и заинтересованите страни могат да съобщават за предполагаеми нарушения на правото на ЕС чрез онлайн формуляр за жалби. През 2014 г. мнозинството от подадените жалби са се отнасяли до заетостта, вътрешния пазар и правосъдието.