Новини

Банката за развитие на СЕ отпуска на ББР 150 млн. евро за саниране

Невена Картулева Административният съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа е одобрил отпускането на 150 млн. евро на Българската банка за развитие. Средствата ще бъдат използвани целево за реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за която са предвидени общо 1 млрд. лв. Във връзка с подготовката на заемното споразумение на посещение в България бяха гуверньорът и вицегуверньорът на Банката за развитие на Съвета на Европа - Ролф Венцел и Миколай Дотиелевич. Договорът е част от процеса по осигуряване на нисколихвен финансов ресурс за реализиране на програмата за саниране срещу издадената от държавата гаранция. ББР е пред сключване на споразумения за заеми, които да осигурят пълния размер на необходимите за инициативата средства. Банката за развитие на Съвета на Европа е стратегически и традиционен партньор на ББР. Преди това споразумение българската държавна банка е усвоила успешно четири кредитни линии на обща стойност над 50 млн. евро.