Новини

До 2020 г. България трябва да оползотворява 70% от строителните отпадъци

Свилена Гражданска До 2020 г. България трябва да оползотворява 70% от строителните отпадъци и да намали с 50% потока на битовите, който отива на депо. Това заяви по време на форума „Устойчиво управление на общинските отпадъци: добри практики от България и Франция“ Ивелина Василева – министър на околната среда и водите. По думите й ЕК подготвя нов законодателен пакет, свързан с управлението на отпадъците, който ще бъде представен до края на годината. Той ще бъде насочен към постигане на повече и по-добри резултати за въвеждането на кръговата икономика в сферата. През програмния период 2014 – 2020 г. общините ще разполагат с близо 560 млн. лв. за надграждане на системите за управление. Първата покана за кандидатстване по Приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2014 – 2020“ към местните власти ще е за компостиращи инсталации за био­разградими отпадъци. Ще се отделят средства и за изграждане на площадки за разделно събиране. „Във Франция на един човек се падат по 600 кг отпадък на година“, съобщи посланикът на страната у нас Ксавие Лапер дьо Кабан. Там всяка една от местните власти взима решение как да управлява сферата и как да бъде образувана таксата.