Новини

Златоград тегли кредит за пътни ремонти

Правителството предостави средства за реконструкция на булевард с кръгово кръстовище и паркинг

Започна изпълнението на проекти за реконструкция и благоустрояване на улици в община Златоград, съобщиха от местната администрация. Дейностите се финансират с инвестиционен кредит. Списъкът на обектите е определен чрез обществено обсъждане. С инвестиционния заем се ремонтират четири улици в общината и се изгражда многофункционална спортна площадка в с. Долен. За благоустрояване и реконструкция на ул. „Антон Страшимиров" в с. Старцево са предвидени 247 525 лв. В с. Ерма река ще се ремонтира ул. „Христо Ботев" за 94 503 лв. В с. Долен се финансират два обекта на обща стойност 175 хил. лв. - реконструкция на ул. „Прогрес" и строителство на спортна площадка. За благоустрояването на ул. „Васил Левски" в Златоград са предвидени 294 хил. лв. С постановление на Министерския съвет общината получи одобрение за допълнителен трансфер на 286 489 лв. за финансиране на реконструкция на бул. „България” и изграждане на кръгово кръстовище и паркинг с 49 места. В проекта е предвидено и изцяло подменяне на осветлението с прожекторни фасадни LED осветителни тела, паркови осветителни тела с двойна рогатка, съоръжени с диодни лампи, парково LED осветление с шест осветителни тела, осветителни тела тип луна, вкопани в земята, и LED панел 5W за пешеходна пътека. Строително-ремонтните работи ще се извършват поетапно, без прекъсване на движението, но при въвеждане на определени ограничения. Предстои община Златоград да открие процедура за възлагане изпълнението на предвидените дейности. Очаква се реконструкцията на кръстовището да приключи до началото на есента на настоящата година.