Новини

Младежко ДПС сезира Европейския парламент с петиция срещу забраната за ползване на майчин език по време на предизборни кампании

unnamed (2)В Пловдив се проведе заседание на Националния съвет на Младежко ДПС. На заседанието председателят на младежката организация Илхан Кючюк представи обща европейска петиция, насочена срещу тоталната забрана за използване на езици, различни от официалния български език, по време на предизборни кампании.

Инициативата беше подкрепена от Националния съвет, като Младежко ДПС си постави за цел събирането на 23 000 подписа, колкото са и неговите членове, като първите 132 са вече факт.

Подготвяната петиция цели да информира Комисията по петициите към Европейския парламент за грубото нарушаване на редица текстове от европейското законодателство, установяващи правото на свободно изразяване, правото да получаваме информация на разбираем за нас език, което ниосигурява възможността да реализираме и правото си на информиран избор.

Евродепутатът заяви, че предвиденото в Изборния кодекс ограничение е и в разрез с основните стълбове, на които се крепи Европейският съюз, а именно зачитане на културното и езиково многообразие.

Чрез петицията Младежко ДПС адресира своите притеснения до Комисията по петициите, че нарушаването на основните човешки права може да доведе до дезинтеграция по етнически и езиков принцип. Младежите подчертават още, че съществува реална опасност България да се утвърди като страна с двойни стандарти по отношение на спазването на човешките права.