Новини

Започва строителството на третия и четвъртия участък от обхода на Габрово

_MG_4247 Стартира строителството на третия и четвъртия участък от обхода на Габрово. Двете отсечки ще преминават по изцяло ново трасе. Третият участък е с дължина 5 км и започва от кръстовището на път III-5004 с път III-4404 в кв. „Чехлевци“ до пътен възел „Дядо Дянко“ при булевард „3-ти март“. Четвъртият е 4,1 км и е от пътен възел „Дядо Дянко“ до кв. „Радецки“. Строителните дейности ще засегнат част от кварталите на Габрово - „Чехлевци“, „Велчевци“, „Бакойци“, „Дядо Дянко“, „Хаджи Цонев мост“ и „Радецки“. Предстоят мащабни строителни дейности на обекта, които е възможно да причинят неудобства на жителите на тези райони от града. Първият и вторият етап от проекта бяха свързани с рехабилитацията на път III-5004. Изпълнението на първия участък - рехабилитацията на 7,6 км от съществуващия път, приключи в края на 2013 г. Отсечката започва от кръстовището след село Донино, от което обходният път се отделя от път І-5 Велико Търново – Габрово, и завършва преди пътен възел „Поповци” на път II-44 Севлиево – Габрово. По цялото трасе е положен нов асфалтобетон, поставена е нова хоризонтална маркировка, монтирани са нови пътни знаци, подобрено е отводняването на пътната настилка. Готов е и вторият участък от трасето с дължина 3,2 км - рехабилитиран и реконструиран е съществуващият път. Трасето минава западно от кв. „Войново“ и завършва при кв. „Чехлевци“. Проектът „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.5 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130“ се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. Той включва строителството на участък от 23,25 км, етапна връзка на обхода със съществуващия път І-5 (3,1 км) и изработването на разширен идеен проект за тунел под връх Шипка. В петия етап е строителството на участък от 10,5 км - пътна част с 6 виадукта и 5 тунела, включително и тунелът под Шипка, с дължина около 3,2 км. Той е предвиден за периода до 2020 г. Изпълнител на обходния път на Габрово е Консорциум ПСВТ, в който са: „Хидрострой“ АД, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД. Договорът за строителство е за 92 940 000 лв. с ДДС. Строителният надзор осъществява ДЗЗД „Обединени консултанти“ с партньори: „Трансконсулт БГ“ ООД, „Рубикон Инженеринг“ ООД и „Трафик Холдинг“ ЕООД. Стойността на договора е 1 096 032 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Пътпроект“ ЕООД. Техният договор е за 116 640 лв. Обходният път на гр. Габрово е част от Трансевропейски транспортен коридор ІХ Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис и е възлова точка при движението в посока Север – Юг. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът са: Русе - Велико Търново - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа) и Оряхово - Севлиево - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа).