Новини

ВАС демонстрира системата за случайно разпределение на дела в Деня на отворените врати

20150713_103054С демонстрация на системата за случайно разпределение на делата започна денят на отворените врати във Върховния административен съд (ВАС) днес. Зам.-председателят на съда Боян Магдалинчев показа как касационно дело „отива" при съдия. Той увери присъстващите, че никой няма достъп до неговата парола. Изключват се и съдиите, разглеждали съответното дело в първия ход. „ВАС е институцията, която осъществява контрол върху актовете на изпълнителната власт. Тук се разглеждат много сложни като правна конструкция съдебни спорове“, подчерта той. Според Магдалинчев е добре да има дни на отворени врати, за да се запознаят хората как заседават върховните съдии, как се разпределят делата и по този начин да има непосредствен допир между хората и съда. Зам.-председателят отчете и голяма студентска посещаемост. ВАС учреден на 25 ноември 1878 г. с три отделения - наказателно, гражданско и административно, което е предшественикът на днешния Върховен административен съд. Към настоящия момент тук работят 88 съдии.