Новини

2 са отворените ценови оферти за изграждане на второ платно на път І-9 Слънчев бряг - Бургас в участъка Поморие – Ахелой

Две са отворените ценови оферти в откритата процедура за реконструкция на път І-9 Слънчев бряг - Бургас, с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващ път). Проектът да бъде изпълнен изцяло със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“ на АПИ. Отворените ценови оферти са на: ·        „Щрабаг“ ЕАД - 16 475 173,88 лв. без ДДС; ·        „Трейс Груп Холд“ АД - 16 973 926,20 лв. без ДДС. Първокласният път 1-9 е от изключително значение за Бургаския регион, като трафикът по него е интензивен целогодишно. С реализацията на проекта ще се повиши безопасността на движение и ще се облекчи автомобилният трафик между туристическите комплекси. Началото на реконструирания участък при км 212 е от проектирания обход на гр. Ахелой, а краят е при проектирания обход на гр. Поморие при км 217. Отсечката не преминава през населени места. В близост до нея е входът на къмпинг „Ахелой“. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта.