Новини

Ивелина Василева, МОСВ: 60 млн. лв. са предвидени за авансови плащания по новата ОПОС

 60 млн. лева с преведени от ЕК като авансово плащане, за да започнем изпълнението на ОП "Околна среда" 2014-2020 г. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на представянето на ОП "Околна среда" 2014 - 2020 г.  "Имаме създадени 7 хил. нови работни места в хода на програмата, имаме възможности предоставени на бизнеса да участват в проектите. Само от ноември миналата година от ЕК към България бяха разплатени повече от 1 млрд. лева.", заяви министър Василева. "Ресурсът на програмата е 3, 5 млрд. лева. Те ще бъдат разпределени за сектор "води" 2 , 340 млрд. лева, Натура 2000 и биоразнообразие -198 млн. лева, за превенция при наводнения и свлачища - 153 млн. лева, дейности свързани с подобряване на качеството на въздуха - 115 млн. лева, техническа помощ 92 млн. лева.", поясни Василева