Новини

Цацаров поиска да бъде отстранен районен прокурор

Главният прокурор Сотир Цацаров внесе във Висшия съдебен съвет искане за временно отстраняване от длъжност на прокурор Кръстин Кацаров от Районна прокуратура - гр. Казанлък. Кръстин Кацаров е заместник - районен прокурор на РП - Казанлък и към момента изпълнява функциите на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - . Казанлък. Искането за отстраняване е направено във връзка с повдигнато на 13.07.2015г. обвинение на  прокурор Кацаров  за склоняване на прокурори от районната прокуратура да нарушат свое служебно задължение във връзка с правораздаването. При условията на продължавано престъпление, с четири отделни деяния Кацаров е извършил недопустими опити за склоняване на двама свои колеги да нарушат задълженията си във връзка с правораздаването по наблюдавани от тях общо четири наказателни производства. В периода 20.02.2015г. – месец април 2015г. Кацаров е склонявал прокурор от РП - Казанлък, преди да се запознае с материалите  по досъдебно производство и да изгради  вътрешното си убеждение въз основа на закона и доказателствата,  да приеме, че кметът на Община Павел баня е извършил документно престъпление, да го привлече като обвиняем  за това престъпление, да го задържи до 72 часа  и да поиска вземане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо кмета на общината. През март 2015 г. Кацаров е убеждавал  същия прокурор да вземе решение против вътрешното си убеждение и да прекрати наказателно производство за държане на наркотични вещества, като приеме, че деянието не е престъпление поради своята малозначителност. Предвидените основания за това не са съществували. През месец април 2015 г. Кацаров е убеждавал друг прокурор да вземе решение против вътрешното си убеждение и въпреки липсата на достатъчно доказателства за виновността на определено лице да привлече към наказателна отговорност това лице по обвинение за грабеж, да го задържи до 72 часа и да  внесе искане до съда за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“. В периода март – май 2015г. Кацаров е убеждавал прокурор да вземе решение против вътрешното си убеждение и без да са налице достатъчно доказателства за виновността на две лица за длъжностно присвояване, да ги привлече като обвиняеми за това престъпление по досъдебното производство. Съгласно чл. 14 ал.1 от НПК прокурорът взема решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона. В чл. 18 от НПК е посочено, че прокурорът основава решението си върху доказателствените материали, които той събира и проверява лично, освен в случаите  предвидени в този кодекс. Спрямо Кръстин Кацаров е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 3 000 лв. Предложението на главния прокурор е на основание чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт – " В случаите по чл. 132 от Конституцията на Република България, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем, Висшият съдебен съвет временно го отстранява от длъжност до приключване на наказателното производство".