Новини

Министър Василева открива новата ПСОВ на Пещера

Ивелина василева -портретНа 16 юли, четвъртък в 10.00 часа, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие новата пречиствателна станция за отпадъчни води на град Пещера, изградена по Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. По проекта са рехабилитирани 18,9 км канализация и 15,3 км водопроводна мрежа. Общата стойност на инвестицията е близо 26 млн.лв.