Новини

Кметът на София Йорданка Фандъкова присъства на работна оперативка за строителството на завода за механично-биологично третиране

mail.google.comКметът на София Йорданка Фандъкова присъства на работна оперативка за строителството на завода за механично-биологично третиране заедно със заместник-кмета по екология Мария Бояджийска, изпълнителя и инженера на обекта. Към момента строително-монтажните работи по всички пет сгради са завършени на 98%. Доставката на оборудването е извършена на 95%. Провеждат се единични проби на съоръженията. Изпълнява се площадковата инфраструктура на обекта, като се полагат настилки. До средата на август се очаква да бъдат завършени и асфалтовите настилки. Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF – гориво на площадка „Садината” се изпълнява по проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”