Новини

ЧЕЗ реновира 144 електрически касети в центъра на София

CEZ_1ЧЕЗ инвестира 60 хил. лв. в реновирането на електрически касети в централната градска част на София. Компанията почисти и обработи с антикорозионно и антиплакатно покритие 144 табла, което осигурява добрия им външен вид и възпрепятства лепенето на обяви по тях. Експлоатационната дълготрайност на покритието е 15 години.   Като част от кампанията бяха преобразени табла по столичните улици Будапеща, Г. Бенковски, Св. Св. Кирил и Методий, Чумерна, Екзарх Йосиф, Дунав, Париж, Росица, Стара планина, Цар Симеон, 11 август, Искър, Бачо Киро и бул. Княз Дондуков.   „Стремим се да осъществяваме акции, свързани с подобряване на средата, в която живеем. Целта ни е с реновирането на тези табла да придадем по-естетичен вид на центъра на столицата, като едновременно с това да съдействаме за възпитаването на отговорно отношение към градската среда“, каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България.   ЧЕЗ редовно инициира и подкрепя проекти, които допринасят за развитието на важни сфери от социалния живот. В рамките на проекта „Цветни улици“ компанията даде възможност на много млади художници с креативни идеи и позитивни послания да преобразят над 100 електрически касети  в София и да ги превърнат в артистичен детайл от градската среда. През миналата година  проектът прехвърли границите на София и пренесе духа на позитивните емоции и в Благоевград и Троян.