Новини

Пред правителството има много предизвикателства. В сектора, в който работя, трябва да се завърши реформата в отрасъл ВиК, за да получим европейски средства за инвестиции в него, е заявила Павлова.Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на традиционния ежемесечен бизнес обяд на Съвета на жените в бизнеса в България. С тази реформа трябва да се осигури непрекъснатост на водоснабдяването за всички граждани на страната, да се повиши качеството на ВиК услугите при поносима за потребителите цена, е пояснила тя. С членовете на сдружението регионалният министър е обсъдила и политиката по управление на морските плажове. Какво ще ни е Черноморското крайбрежие зависи не само от закона, а и от самите нас, е посочила Павлова. Важно е да направим така, че децата ни да се връщат в България. Няма родител, който да иска да живее далеч от тях, е допълнила тя. Съветът на жените в бизнеса в България е създаден с цел да популяризира добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции. То подкрепя млади специалисти и таланти, за да реализират потенциала си в България, а също подпомага образованието на младежи в неравностойно социално положение. Много полезен за мен беше периодът ми в опозиция, много отрезвяващо действа, подреждат се много неща около теб. Виждаш какво още може да се пожелае в подобряване на работата на законодателната и изпълнителната власт. В такъв период виждаш кои са приятелите ти и партньорите, както и на кого можеш да разчиташ, заяви още Павлова.