Новини

Министър Калфин: Мъжете трябва да имат повече възможности за активно участие в семейния живот

„Равенството между половете не се изразява единствено в повишаване на възможностите за участие на жените на трудовия пазар, но и в повишаване на възможностите за още по-активно участие на мъжете в семейния живот“. Това обяви министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на работна сесия, посветена на равенството между половете, в рамките на неформалния Съвет на ЕС в Люксембург.   В изказването си той запозна аудиторията с мерките, които държавата взима за повишаване на равенството между половете. „Държавната политика в тази посока се провежда в две посоки – от една страна са гъвкавите форми на заетост и от друга – предоставянето на услуги за отглеждане на деца или зависими членове на семейството на трети лица или на по-широк кръг от роднини“, каза министърът. Изравняването на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените, въвеждането на широки граници на гъвкаво работно време и разработването на възможност за достъпна помощ в дома, включително за помощ при отглеждане на деца, са също сред мерките, върху които работи българското министерство на труда работи, за да гарантира равенството между членовете на обществото, подчерта още министър Калфин.   „Провеждането на политики и стимули, насочени към повишаване възможностите на мъжете да поемат повече отговорности в грижите за семейството, със сигурност са предизвикателство. Страната ни е готова да участва активно в европейския диалог по тази тема, така че да достигнем заедно до едно задоволително ниво на осигурено равенство между половете – такова, каквото промените в модерното общество ни налагат“, категоричен беше още социалният министър.