Новини

Избраха изпълнител за супервизията на АМ „Струма“ Лот 3.3

До есента обявяват два лота от „Струма” Днес, след приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“, за изпълнител е определен участникът „Пътинвест-Инженеринг“ АД. Максимално допустимото възнаграждение за предоставянето на посочените услуги, предложено от участника, определен за изпълнител, е  2 998 161,28 лв. без ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 60 месеца. Възложител е Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП).