Новини

Учредиха регионална структура на КРИБ в Шумен

Моника Велчева, ОП на КСБ – Шумен Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) учреди регионална структура в Шумен. В нея влизат над 20 фирми от различни сектори на икономиката. За неин председател бе избрана Сузана Недева – директор на Инвестиционен център „Елана“, Шумен. В Управителния съвет са включени представителите на 5 дружества: Инвестиционен център „Елана“, „Херти“ АД, „Примекс“ ЕООД, „Кънстракшън груп“ ЕООД и „СиСтаКом“ ЕООД – Нови пазар. В контролния съвет влизат „Лифтком“ ООД и адвокатско дружество „Василев – Иванов”. На учредяването присъства инж. Иван Бойков – заместник-председател на Управителния съвет на КРИБ и изп. директор на Камарата на строителите в България, както и председателят на регионалната структура на КРИБ в Добрич Мария Кирилова. Сред гостите бяха областният управител на Шумен Донка Иванова, представители на общини, бизнеса, на синдикати, на Българската стопанска камара, на Търговско-промишлената палата. Основната цел на новата структура е да подпомага местния бизнес за решаването на проблемите на регионално равнище и ефективно да защитава неговите интереси в партньорство с местната власт.