Новини

Обновяват още 8 училища по ОПРР

Осем училища ще бъдат обновени със средства по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР). Договорите за това бяха подписани от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и главния секретар на Министерството на образованието, младежта и науката Красимир Вълчев. Домакин на събитието беше Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов”, която е едно от осемте училища. Останалите седем са ПГ по техника и мениджмънт „Христо Ботев” – Ботевград, ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – Плевен, Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” – Габрово, ПГ „Ген. Владимир Заимов” – Сопот, ПГ по механоелектротехника – Пазарджик, и още две учебни заведения в столицата - ПГ по механоелектротехника „Никола Вапцаров” и ПГ по екология и биотехнологии „Проф. Асен Златаров”.

„Финансирането на тези държавни училища е част от общата схема, с която в рамките на нашата оперативна програма финансираме ремонти, реконструкции и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура. С подписаните днес договори вече имаме над 530 училища и детски градини, одобрени за финансиране на обща стойност над 390 млн. лв.”, каза Лиляна Павлова. Тя обясни, че в част от тези учебни заведения се изучават предмети, свързани с енергийната ефективност, което ще помогне на учениците да видят на практика как се въвеждат енергоефективни мерки.

Договорите са на обща стойност 9,162 млн. лв., от които над 7,5 млн. представляват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. С това почти се изчерпва финансовият ресурс, предвиден по ОПРР за финансиране на държавни училища към образователното ведомство. С остатъка от 560 хил. лв. министерството ще има възможност да кандидатства с още един проект през следващата година. „Министерството на образованието, младежта и науката финансира близо 400 училища и за нас беше трудно да определим кои да бъдат включени в програмата. Избрахме тези, защото при тях има трайна тенденция с нарастващо търсене на обучение в тях”, посочи главният секретар на образователното министерство Красимир Вълчев. Той каза още, че тръжните процедури за избор на изпълнители ще се проведат през следващата година, но не уточни кога. Реконструкцията ще включва различни мерки за енергийна ефективност – топлоизолации и отоплителни инсталации на класни стаи, лаборатории и общежития. Срокът за изпълнение на проектите е 2 години.