Новини

Стартират обществени поръчки за ремонт на участъци от третокласната мрежа, засегнати от валежите през февруари и март

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира две обществени поръчки за ремонт на участъци от път III-8604 Пловдив – Косово и от път IІІ-7008 Елхово - Скалница, засегнати от обилните валежи през февруари – март т. г. Едната процедура е за избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство /инженеринг/ за ремонт на пътно тяло при 15-ти км на път III-8604 Пловдив – Бяла Черква – Косово /Бачково – Хвойна. Пътят е основната връзка на селата Косово, Бяла черква и Студенец с община Асеновград. От обилните валежи в участъка е констатирано подкопаване и свличане на насипа на пътя от двете страни. В момента пътят е стеснен и е поставена вертикална сигнализация. С възлагането на обществената поръчка ще бъдат изпълнени проектантски работи, които да изяснят причините за възникналите дестабилизационни процеси, да бъдат предложени и осъществени строителни дейности, необходими за трайно укрепване и възстановяване на засегнатия участък. Индикативната стойност на обществената поръчка е 115 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 70 дни. Кандидатите могат да подават офертите си до 17 ч. на 10 септември т. г. Втората обществена поръчка е за възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на три участъка от път IІІ-7008 Елхово – Изгрев – Малък Манастир – Голям Манастир – Генерал Тошево - Скалница. Пътят осигурява достъпа от град Елхово до с. Скалница и язовир Овчи кладенец. Засегнатите отсечки от третокласния път IІІ-7008 са от км 18+070 до км 18+270, от км 11+500 до км 12+300 и от км 23+650 до км 23+800. Поради преовлажняване на целия район са възникнали вертикални деформации и отваряне на широки пукнатини, които ежедневно се увеличават и има опасност от откъсване на насипното тяло. Движението в тези участъци се извършва в една една лента. Обществената поръчка предвижда изпълнението на проектантски работи, които да изяснят инженерно - геоложките условия в района на пропадането на пътното тяло и причините за активизирането, разработването на техническо решение за трайното възстановяване и укрепване на засегнатите пътни участъци и извършване на строително-монтажните работи за укрепването трите участъка. Индикативната стойност на проекта е 1 340 000 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 110 дни. Кандидатите могат да подават офертите си до 17 ч. на 7 септември т. г. Предложенията на кандидатите по двете обществени поръчки ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта“.