Новини

Агенцията за малки и средни предприятия подписва меморандум с Българо - Казахстанската търговска камара

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева ще подпише меморандум за сътрудническо с Българо-Казахстанска търговска камара, чийто председател е Андрияна Петкова. Двете организации ще осъществяват съвместни действия за подпомагане на българския бизнес за работа в Казахстан и в подкрепа на увеличаването на търговският обмен между двете страни.