Новини

Кметът на Царево трябва да освободи достъпа до плажа Силистар

Община Царево трябва да си влезе в правомощията и да освободи пътя до плажа Силистар.  РИОСВ-Бургас изготви предписание до кмета за предприемане на мерки за осигуряване на достъп през общинските полски пътища. Миналата седмица експерти на регионалната екоинспекция са били на проверка на плажа и са установили, че ползвателят на частни земеделски земи – фирма „Зона Х“ ЕООД, няма изискуемото по закон съгласуване с РИОСВ-Бургас. Имотите са разположени на територията на Природен парк „Странджа“ и за извършването на всякакви дейности е необходимо съгласуване с РИОСВ. Незабавно до „Зона Х“ ЕООД е била изпратена покана за съставяне на акт. Предстои и налагане на глоба в размер на 10 000 лева. При проверката е установено, че от „Зона Х“ ЕООД са представили в община Царево договор със собствениците на имоти за ползването на терените им. Съгласно договора наемателят ползва имотите за период  1.06 – 30.09.2015 г. и се задължава да ги експлоатира по предназначение като ги облагороди и огради с временни заграждения, и обособи пътеки за лесно и удобно преминаване на хора и автомобили. Общината има ангажимент да упражнява контрол върху всички дейности, които касаят достъпа до плажа и общинските терени. РИОСВ  е подготвила и принудителна административна мярка на фирмата за спиране на дейността за обособяване на зона за временен престой на автомобили.