Новини

Метро, екоселища, паркове и нови булеварди ще бъдат реализирани до 2019 г. в София

Метро до Столичния околовръстен път (СОП), екоселища паркове и булеварди са само част от обектите, които ще бъдат реализирани през следващите пет години в София. Те са заложени в Плана за дейността по устройството и развитието на Столичната община 2015 – 2019 г. Документът е качен на сайта на Направление архитектура и градоустройство – www.sofia-agk.com. През изминалите четири години столицата постигна огромен напредък в планирането на териториите и развитието на транспортната инфраструктура. Плановете спряха уплътняването на жилищните територии, регламентира се застрояването в централната градска част, метрото заработи като система, трафикът се изнася извън центъра, а транзитното преминаване през града скоро ще бъде изцяло изведено по околовръстния път и северната скоростна тангента, развива се четливо транспортната система, обособяването и защитата на зелените площи вече са факт, отчитат от НАГ. През следващия период ясно е планирано продължаването на политиката на изпълнение на общия устройствен план и стратегическите документи по устройство на територията. Кадастралната карта вече се изработва за цялата територия на града и след приключването й София ще има модерни и актуални планове, с ясна собственост, регулация и правила. НАГ в момента разработва над 100 нови подробни устройствени плана, които се очаква да бъдат одобрени през тази и следващата година, след като приключат процедурите по одобряването, съгласуването и влизането в сила на кадастралните карти. В частта за планиране на северните територии се разработва програма за устойчиво планиране, която включва не само регулационното планиране, а и идеи за екологични селища, градско земеделие, агробизнесинкубатор. С помощта на програми от ЕС е направен анализ на фискални и устройствени мерки за насочване на инвестиционните намерения в територии, за които общината търси социално и икономическо развитие. По решение на СОС НАГ и ОП „Софпроект“ подготвят задание за изменение на Общия устройствен план основно в частта транспортна схема с цел оптимизиране на трасетата и класовете на уличната мрежа и развитие на релсовия транспорт и системата на метрополитена. Повече информация в следващия брой на в. "Строител"