Новини

АПИ изгражда система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистралите и първокласните пътища

Утре на пресконференция в София ще бъде представен проектът за внедряване на система за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик по автомагистрали и І-ви клас пътища. Той се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. Предвидено е изграждането на 100 броя главни и допълнителни преброителни пунктове, с прилежащото им оборудване на магистралите и на първокласните пътища от републиканската пътна мрежа. Изпълнител на проекта е Сдружение „Контракс Инфра“, в което участват: „Контракс“ АД и „ИНФРА РОУДС“ ЕООД. Стойността на договора е 3 997 524,00 лв. без ДДС. Системата за автоматизирано събиране и анализ на данни за трафика ще бъде представена от Бойко Стоянов – ръководител на проекта от АПИ, Яко Пилософ – представител на изпълнителя, Николина Чапанова – директор на дирекция в АПИ, и инж. Доброслав Симеонов - началник на отдел в Института по пътища и мостове. Проектът BG161РО004-2.0.01-0013 „Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища на територията на Република България, които са част от ТЕН-Т мрежите“ се финансира по Приоритетна ос II – „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ на ОП „Транспорт“ 2007 - 2013 г. Пресконференцията е на 23 юли 2015 г. от 10:30 ч., в зала 2 на „Сентръл Парк Хотел София“ – гр. София.