Новини

Министър Василева открива новото депо за отпадъци на Габрово

На 23 юли от 17,30 ч., министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие новата регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово. Новоизграденото депо ще обслужва над 77 000 жители на общините Габрово и Трявна и ще функционира в съответствие със съвременната йерархия за управление на отпадъципревенция, оползотворяване и крайно обезвреждане.   Проектът е финансиран по ОПОС 2007-2013.  Общата стойност на инвестицията е 23,5 млн. лв., 22,2 млн. лв. от тях са безвъзмездна финансова помощ по програмата.   На събитието е поканен и премиерът Бойко Борисов.