Новини

Зам.-министър Павел Гуджеров: Категорично е отменена възможността да бъдат добивани инертни материали от реките

гуджеров gudzherov mosv Категорично е отменена възможността да бъдат добивани инертни материали от реките. Това съобщи пред  Радио „Фокус” заместник-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров във връзка с приетите от парламента промени в Закона за водите. „Когато една река е с нарушена проводимост, комисии към областните управители, които включват експерти от Басейновите дирекции и специалисти от Държавната агенция за метрологичен и технологичен надзор, ще решават дали има нарушена проводимост и ако се установи такава, се изготвя проект за почистване на реката, избира се фирма изпълнител с обществена поръчка , и извадените инертни материали се депонират, след което се продават на търг от областния управител”, обясни  Гуджеров.  Той подчерта, че акумулираните финансови средства от продажбата могат да бъдат използвани единствено за дейности за опазване на околната среда. Заместник-министърът каза още, че контролът по депонирането на инертните материали ще бъде осъществяван от областните управители по места, а за незаконен добив от речните корита ще следят Басейновите дирекции, както и  териториалните  екоинспекции.