Новини

Mинистър Лиляна Павлова: До приключване на ОПРР 2007-2013 страната ни има възможност да усвои 93% от средствата

_MG_3293[1] Над 2,5 млрд. лв. или 83% са усвоените средства по ОП “Регионално развитие 2007-2013“.Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова пред народните представители от Комисията европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Тя представи пред депутатите текущото състояние  на ОПРР 2007 – 2013 г.,  както и напредъка по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“. На събитието присъства и зам.-министър Деница Николова. Министър Павлова очаква в рамките на следващите месеци този процент да се увеличи. „ До приключването на програмата страната ни има шанс да получи 93% предвидените за нея пари. Ако това се случи, ще бъде огромен успех за страната ни“, заяви още тя.. „Не трябва да забравяме обаче, че плащанията бяха спрени два пъти. Има и високорискови проекти“,обясни регионалният министър пред народните представители от Комисията по европейските фондове. По време на заседанието стана ясно, че към момента рисковите проекти по ОПРР са 36, като за всеки един от тях министерството е изготвило индивидуални планове за действие. Относно новата оперативна програма Павлова подчерта, че нейният бюджет ще е над 3 млрд. лв., аналогичен на този на ОП „Регионално развитие 2007-2014“.  „Както знаете програмата беше одобрена през юни.Обявени са и първите насоки за кандидатстване за интегриране на градското развитие в 39 общини. Средствата, предвидени по тази приоритетна ос са 1,5 млрд. лв. За подобряване на здравната инфраструктура са заделени 160 млн. лв. С тези средства ще бъде подкрепена реформата в спешната помощ“, допълни още регионалният министър.  Ще бъдат финансирани и проекти, свързани със социалната и образователната инфраструктура, както и с деинституционализацията.