Новини

Връчиха Европейските награди за насърчаване на предприемачество за 2015

899174_1205906892768501_1899651428_o Айтен Гегова Заместник-министърът на икономиката Любен Петров връчи Европейските награди за насърчаване на предприемачество за 2015 на победителите на национално ниво. Присъждането на наградите е инициатива на Европейската комисия. Целта е да бъдат открити и да получат признание тези проекти, които най-успешно насърчават предприемачеството в Европа и в частност – в България, служат за пример при прилагането на политика и практика в тази област, повишават вниманието относно значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещи предприемачи. „Министерство на икономиката участва с насърчителни мерки в предприемачеството на всички нива. МИ и ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020 г.” e сериозен инструмент за насърчаване на малките и средни предприятия. Бавните и тромави административни процедури също са наш приоритет и целим тяхното облекчаване като до края на година близо 10 административни услуги да станат изцяло електронни. Приоритет на Министерството на икономиката е намаляване на разрешителните режими, трансформирането им в уведомителни и съкращаване на сроковете на стартиране на бизнес, обясни заместник-министъра на икономиката. В България четиричлено жури под егидата на Министерство на икономиката определи отличените кандидати, които ще получат право на участие в европейския етап на конкурса. За 2015 в състезанието за насърчаване на предприемачеството участваха четири проекта: проект Русе с изграждане на универсално спортно- зрелищна зала и обществено обслужващ търговски и спортно-развлекателен център, община Кърджали с проект „Местен старт в национален мащаб”, изграждане на пазар за производителите в Кърджали, Браншовата камара на дървообработващите и „мебелната промишленост, с проекта Бизнес и образование точка на пресичане” и Eleven България ООД Eleven Startup Accelerator рисков фонд. Отличените проекти, които минават на европейско равнище са Eleven България ООД Eleven Startup Accelerator рисков фонд и Кърджали с проект „Местен старт в национален мащаб”, изграждане на пазар за производителите в областта. Двата най- добри проекта ще бъдат изпратени на Европейската комисия където жури ще оценява проектите и ще излъчва номинации в общо 6 категории. През октомври тя ще излъчи по един победител във всяка от категориите и един с най- добрия проект. Миналата година България спечели наградата за инвестиции и предприемачески умения с проекта „Брандико” чиито автор е Министерството на икономиката.