Новини

Кметът Йорданка Фандъкова провери противопожарното съоръжение в с. Плана

1 Кметът на София Йорданка Фандъкова инспектира противопожарната кула в с. Плана. Проектът е част от „ Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за превенция на ранно оповестяване- противопожарна защита“, изпълняван по договор с Държавен фонд „Земеделие“ на стойност 300 хил. евро. Изпълнени са три наблюдателни съоръжения с височина 25 м, на които са монтирани роботизирано управляеми обзорни камери с висока разделителна способност с телеобектив и 35 кратко оптично увеличение и с електронна стабилизация на изображенето. Трите кули са разположени в гр. Бухово на връх Готен, с. Плана в местност Манастирище, с. Бистрица в местност Цари връх. Обсега на камерите за видеонаблюдение е с радиус от 5км и позволява осигуряване на своевременно наблюдение и информация на горските и земеделски територии , застрашени от пожари и населените места в подножието им в Стара планина, Витоша и Плана планина. „В Дирекция „Сигурност“, в Центъра по видеонаблюдение се наблюдава в реално време това, което се вижда от трите кули и различните възможности при евентуално установяване и подаване на сигнал за пушек в обхвата на тези зони вече операторът минава в режим на ръчно управление и да локализира дима, за да не се алармира излишно пожарната“, обясни кмета на София. По думите й, когато се установи, че пожарът е в горска територия или в земеделска зона, тогава екипите могат бързо да предприемат мерки и да отидат на място. „За мен има два важен ефект – първият е чисто информативен – да се установи точно място на пожара още в зараждането му и да може да се вземат мерки, и вторият - това е, че може да се управлява гасенето и потушаването на пожара също чрез това видеонаблюдение. Това, което виждаме е добро и резултатите от този пилотен проект можем след това да ги обобщим и при възможност да се опитаме да го разширим“, добави Фандъкова.