Новини

Стартира обществена поръчка за технически проект на 16 км от път I-8 Калотина – София

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира открита процедура за „Изработване на технически проект за път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път, участък от 32+447.20 до км 48+611.93 и упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно Закона за устройство на територията и действащите подзаконови нормативни актове по време на строителството“. Това е отсечкета от село Петърч до връзката със Северната скоростна тангента. 16-километровият участък ще бъде по изцяло ново трасе. Път I-8 Калотина – София е основна пътна артерия, част от коридор №4, която свързва Северозападна и Югоизточна България. Пътят е по направлението на Трансевропейски транспортен коридор №10 в участъка от ГКПП „Калотина“ до София. Изработването на техническия проект е необходимо да бъде съобразен с изготвения и приет през 2012 г. идеен проект за модернизация на съществуващото трасе на път I-8 Калотина - Софийски околовръстен път от км 32+447.20 до км 48+329.77. В проекта са съгласувани основните технически параметри на новото трасе – надлъжен профил, габарити, тип на големите съоръжения, местоположение и тип на пътните възли, напречни връзки и пресичания, както и проектната скорост 110 км/ч. В идейния проект е предвидено изграждането на пътен възел „Костинброд“, който ще осъществява връзката на път I-8 Калотина – София с път II-81 София – проход Петрохан – Берковица. Срокът за изпълнение на проектно-проучвателните работи е до 210 дни. Индикативната стойност на поръчката е 580 000 лева с ДДС. Кандидатите могат да подават офертите си до 17 часа на 3 септември т. г.