Новини

Борисов и Василева откриха новата пречиствателна станция на град Раковски

Министър-председателят Бойко Борисов и министърът околната среда и водите Ивелина Василева откриха новата пречиствателна станция на Раковски, финансирана по ОПОС 2007-2013. Общият размер на инвестицията е 57, 9 млн. лв. – 45, 7 млн. лв. от тях са безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма. „Винаги говоря с удоволствие за пречиствателните станции, защото те са здраве и екология“, каза в словото си премиерът и похвали местната власт, че в града първо е изградена канализацията, а не е поставен асфалтът, който после да бъде разкопаван. Изграждането на пречиствателни станции е хубаво, защото подобни проекти пряко отиват до хората, чрез тях се подобрява чистотата на водата, на инфраструктурата, а отпадните води не отиват в реките, коментира Борисов. Този проект беше изпълнен по блестящ начин, заяви със задоволство министър Ивелина Василева и изтъкна, че той носи много ползи за гражданите на общината. Министърът уточни, че освен изцяло нова пречиствателна станция за отпадни води, е изградена и 150 км ВиК мрежа. Със завършването на проектапо ОПОС се осигурява и превенция срещу наводненията в община Раковски, посочи Василева.   След като тържествено прерязаха лентата на новото съоръжение, Борисов отряза парченца от своята и ги подари присъстващите на церемонията народни представители от Пловдивска област. Пречиствателната станция на Раковски ще обслужва над 14 400 жители на града. По проекта е изградена 72,4 км канализационна, рехабилитирани са и 74,4 км от водопроводната мрежа. В резултат гражданите получават подобрен достъп до питейна вода, а заустването на отпадните води е екологосъобразно.